Slingerapen

De Slingerapen is een kleutergroep en Kim is alle dagen van de week de stamgroepleider van deze groep.