Katholieke basisschool

In onze leef- en werkgemeenschap wreken we vanuit de katholieke en christelijke waarden met gelijke kansen voor iedereen. Dit betekent dat onze school plaats biedt aan alle kinderen, ook die met geen of met een andere geloofsopvoeding zijn opgegroeid. Op onze school zijn respect, waardering voor elkaar en verdraagzaamheid belangrijke elementen. Dit komt terug in de dagelijkse gang van zaken: de kringgesprekken, het naleven van de groeps- en schoolregels en omgangsvormen, dat geldt zowel voor de kinderen als de groepsleiders.

Projecten

Wij werken met de projecten van Hemel en Aarde en sluiten zoveel mogelijk aan bij de thema's van onze wereldoriëntatie. In de projecten wordt uitgegaan van de levensvragen van kinderen: Hoe sta ik als persoon in het leven? Hoe ga ik om met mijn minder sterke kanten? Wat gebeurt er met mij en met anderen als het leven stopt? Besteed ik wel tijd aan aspecten van het leven die ik eigenlijk belangrijk vind?