Ondersteuning

Op De Kring werkt een enthousiaste groep stamgroepleiders die de kinderen dagelijks stimuleren om zelfstandig en samen met anderen zich te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen.  Kinderen verschillen in aanleg, interesse, tempo en verwerking van leerstof. Deze verschillen mogen er zijn, want elk kind is uniek. Wij kijken vooral naar de ontwikkelingskracht van elk kind.

De basis van ons onderwijs ligt in de stamgroep, de stamgroepleider zorgt voor de ontwikkeling 
van ieder kind en wordt daarbij geholpen door de ondersteuners. Dit zijn stamgroepleiders die kinderen (extra) instructie of begeleiding geven die ze nodig hebben bij hun ontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld op het gebied van rekenen of lezen, maar ook op het gebied van plannen of extra uitdaging.

Soms verloopt de ontwikkeling van een kind niet helemaal zoals verwacht. Dan helpt de intern begeleider (IB-er) bij bijvoorbeeld vragen over de intellectuele, sociale of emotionele ontwikkeling van een kind. Wanneer er behoefte is vanuit ouders of vanuit school aan aanvullende informatie dan kan de IB-er een onderzoek aanvragen of hulp inschakelen van experts van buitenaf. We werken daarbij intensief samen met Passend Primair Onderwijs Leiden. Voor meer informatie zie: PPO-Leiden.

Meer informatie over de ondersteuning vindt u in ons zorgplan. U kunt ook contact opnemen met onze intern begeleiders Charlo Verheijen (Willibrord) of Maaike van Es (Rembrandt).