Resultaten

We vinden het belangrijk om kinderen te begeleiden in hun totale ontwikkeling als mens in de maatschappij. Het gaat daarbij om een persoonlijke ontwikkeling van elk kind om zo de kansen in de maatschappij zo groot mogelijk te maken.

Voor de cognitieve ontwikkeling volgen de kinderen via verschillende lesmethoden en observaties. Daarnaast volgen we de landelijke lijn van de Cito-toetsen per groep en nemen wij de entreetoets (groep 7) en de Cito-eindtoets (groep 8) af. Bent u geïnteresseerd in de prestaties van onze school? Kijk dan op de site van scholen op de kaart.

We informeren de ouders van al onze kinderen twee keer per jaar mondeling en/of schriftelijk over de ontwikkeling van hun kind. Als ouders behoefte hebben aan een gesprek tussendoor, is dat altijd mogelijk.