De Kring

De Kring is een Jenaplanschool, een school waar je leert samenleven. We vinden het belangrijk om kinderen te begeleiden in hun totale ontwikkeling als mens in de maatschappij. Het gaat daarbij om een persoonlijke ontwikkeling van elk kind om zo de kansen in de maatschappij zo groot mogelijk te maken. Binnen ons onderwijs hebben we vier basisactiviteiten: gesprek , spel, werk en viering. Het zijn de bouwstenen van ons onderwijs, die we alleen én samen vormgeven. Het zijn de vier activiteiten waarin mensen leren én leven. Op school en ook thuis.


Onze school telt ruim 400 kinderen verdeeld over twee kleinere locaties. Uit alle delen van Oegstgeest (en omstreken) komen kinderen naar De Kring. Op de locatie Rembrandt (aan de Rembrandt van Rijnlaan) zijn negen stamgroepen, verdeeld over kleuter-, midden- en bovenbouw. De locatie Willibrord aan de Rhijngeesterstraatweg heeft zes stamgroepen, twee kleuter-, midden- en twee bovenbouwgroepen. Beide locaties hebben een bevlogen team en een locatiedirecteur. 

De vier basisactiviteiten krijgen vorm in de stamgroepen, waarbij kinderen met drie jaargroepen (leeftijden) bij elkaar zit. Hierdoor neem je ieder jaar een andere, sociale rol in (jongste, middelste en oudste). Kinderen worden zo uitgenodigd/uitgedaagd om naar de ander te luisteren, elkaar te zien, de ander te helpen en om hulp te vragen.
 De kinderen leren hierdoor op verschillende manieren en in verschillende situaties met en van elkaar. De feitelijke kennis (de raakvakken), maar minstens zo belangrijk is de overdracht van sociale kennis.

Dit alles geven wij vorm vanuit wereldoriëntatie. De kinderen leren om te gaan met wat er om hen heen gebeurt, met de natuur, de mensen dichtbij en ver weg en met vragen die betrekking hebben op de wereld en het leven. De kinderen ontdekken en onderzoeken, waarbij hun eigen ervaringen en inbreng erg belangrijk is!