Bestuur

Onze school valt onder de Stichting Katholieke Scholen Oegstgeest (SKSO). Deze stichting heeft één school onder haar beheer met twee verschillende locaties: de Rembrandt en de Willibrord. Het bestuur bestaat volledig uit ouders en heeft zeven leden.

Het bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de school. Voor de dagelijkse uitvoering heeft het bestuur het mandaat overgedragen aan de directie. Hiermee is het een 'bestuur op afstand'.

Eens in de vier jaar stellen we samen met de directie en het management team de langetermijnstrategie vast. Het huidige beleid is vastgelegd in het schoolplan van 2016-2020. Het bestuur stelt in overleg met de directie duidelijke en concrete kaders vast waarbinnen de school kan opereren en waarover de directie enkele keren per jaar aan het bestuur verantwoording aflegt.

Vacatures binnen het bestuur worden gemeld via de nieuwsbrief en degenen die geïnteresseerd zijn kunnen daarop reageren. Een nieuw bestuurslid wordt met instemming van de MR benoemd. 

Over het vervullen van een bestuursfunctie kunt u hier meer lezen:
- Algemene informatie bestuursfunctie (pdf)
- Profielschets bestuurslid (pdf)

Mocht u interesse hebben in onze werkwijze, onze aanpak of een of meerdere documenten willen inzien, dan kan dat uiteraard. Neem hiervoor contact op met de secretaris van het bestuur, Ingrid Linnemans via bestuur@jenaplandekring.nl.


Bestuur: (van links naar rechts)
Boris Hocks (Huisvesting), Ingrid Linnemans (Secretaris), Marlies Meeboer (Communicatie & ICT), Marien den Boer (Penningmeester), Oebele Tolsma (Personeel), Carlijn Kort-Kamphuis (Onderwijs & Katholieke Identiteit) en Menno Jonkers (Voorzitter).

ANBI-status en Bestuursverslag 2017

Het bestuur SKO heeft een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Dit betekent dat schenkingen aan SKO belastingvrij zijn.
In het bestuursverslag geeft het bestuur van de Stichting Katholieke Scholen Oegstgeest (SKSO) een beknopt overzicht van de ontplooide activiteiten in 2017 - met een korte vooruitblik naar 2018 - en van de financiële situatie van de Stichting.