Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) geeft je de mogelijkheid actief mee praten over wat er in en rond de school gebeurt. Ouders en stamgroepleiders zetten zich binnen de MR samen in voor het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van de school en het onderwijs.

De MR is een wettelijk ingesteld orgaan dat fungeert als gesprekspartner van het bestuur en de directie van de Kring. De MR bestaat uit vier teamleden en vier ouders, gelijk verdeeld over de twee locaties. Ze worden gekozen voor een periode van drie jaar.
De MR heeft advies- en instemmingsrecht op een aantal beleidsonderwerpen zoals onder andere onderwijskundige doelstellingen, het schoolplan en meerjarig financieel beleid. Per schooljaar zijn er ca. zes vergaderingen. Deze zijn voor iedereen toegankelijk. De vergaderdata van de MR zijn te vinden in de agenda van de school.

MR-leden
Daphne van Sluijters, voorzitter (ouder Stef, Zevensprong, Rembrandt)
Lisette Meijerink, secretaris (ouder Bregje, Drakenberg en Yfke Tijgerjungle, Willibrord)
Leon van Schie (ouder Floor, Zevensprong, Rembrandt)
Suzanne Steenbergen (ouder Luuk, Luchtkasteel, en Vera, Schildpaddeneiland, Willibrord)
Paola de Leeuw (stamgroepleider Praathuis, Rembrandt)
Maaike van Es (IB- /ondersteuning, Rembrandt)
Emiel Vlug (stamgroepleider Drakenberg, Willibrord)
Irene Piket (stamgroepleider Vogelvlucht, Rembrandt)Heb je vragen of interesse om een vergadering bij te wonen? Of ben je geïnteresseerd plaats te nemen in de MR? Neem dan contact op met de voorzitter of de secretaris van de MR (mr@jenaplandekring.nl).
Notulen van de MR-vergaderingen:
18 september 2017
20 november 2017
15 januari 2018
12 maart 2018
16 april 2018
18 juni 2018