Ouderraad

Wat doet de OR?

De OR organiseert veel activiteiten op school, zoals de feesten en een thema-avond voor ouders en het team. Sommige activiteiten organiseert de OR zelf, zoals de koffieochtenden waar ouders elkaar kunnen ontmoeten. Andere activiteiten worden weliswaar door het team georganiseerd, maar vereisen tevens input en hulp van ouders. Het gaat bijvoorbeeld om excursies, de bibliotheek, vieringen als sinterklaas en kerst, hutspot eten op 3 oktober en natuurlijk de organisatie van de jaarlijkse feestweek.

Wie zit er in de OR?

De Ouderraad (OR) wordt gevormd door stamgroepouders. Dit zijn ouders die de stamgroepleider ondersteunen bij diverse activiteiten. Daarnaast zijn zij aanspreekpunt voor andere ouders van de stamgroep. Elke stamgroep heeft twee of drie stamgroepouders. De stamgroepouders van beide locaties vormen met elkaar de OR.

Wat doet het dagelijks bestuur OR?

De OR heeft een dagelijks bestuur van zes personen: vier ouders en twee teamleden, van beide locaties. Het bestuur vergadert circa vier keer per jaar en initieert een aantal activiteiten.

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderraad int jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage, daarmee financiert de ouderraad activiteiten die niet gefinancierd worden vanuit het ministerie. De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017 is vastgesteld op 32,50 euro.

Samenstelling dagelijks bestuur ouderraad
Voorzitter: Franka van den Bergh
Penningmeester: Wim van den Bosch
Secretaris: Marieke Gerritsma
Overige bestuursleden: Louis Moolenaar, Annelies Tolsma, Mariëtte Uijterlinden, Corina van der Plas
Contact:  or@jenaplandekring.nl