Vertrouwenspersonen

Op school moet er iemand zijn die je kunt vertrouwen, die naar je luistert en je advies geeft. Vaak is dat de stamgroepleider, de intern begeleider of de directie. Het kan gaan over kleine of grote dingen, bijvoorbeeld over de begeleiding van kinderen, over pesten of over bepaalde afspraken die we op school hanteren. Wij gaan ervan uit dat je met vragen of klachten in eerste instantie naar stamgroepleider gaat. Wanneer je er samen niet uitkomt, kan je bij de intern begeleider of de directeur terecht. Bent je daarna nog niet tevreden, dan kunt je het bestuur inlichten. Het bestuur gaat dan samen met je naar een oplossing zoeken.

Sommige klachten liggen heel gevoelig en wil je liever niet met de direct betrokkene bespreken. Dan moet er iemand zijn die weet hoe je zulke gevoelige klachten behandelt, dat is de vertrouwenspersoon.

Bij deze personen kunnen kinderen en ouders terecht om vertrouwelijke dingen te bespreken. Zij zijn er voor het kind of de ouder die met een vraag of een klacht komt. De vertrouwenspersoon luistert, geeft advies en probeert samen met de ouder of het kind tot een oplossing te komen. De vertrouwenspersoon doet niet aan waarheidsvinding en gaat niet in gesprek met de persoon waarover geklaagd wordt, het is echt vertrouwelijk.

Op De Kring hebben we twee vertrouwenspersonen.
Voor de Rembrandtlocatie is dat Irene Piket (irene.piket@jenaplandekring.nl) en voor de Willibrordlocatie is dat Claire van den Helder (claire.vandenhelder@jenaplandekring.nl).

U kunt meer informatie vinden in onze klachtregeling en in onze schoolgids.