Stichting Vriendenkring

De stichting vriendenKRING is ooit gestart om met financiële steun van ouders/verzorgers iets extra's voor de school te kunnen betekenen. De vriendenKRING werft daarom jaarlijkse een vrijwillige financiële bijdrage en beheert het bijeengebrachte geld in naam van de ouders/verzorgers.

De vriendenKRING ondersteunt elk jaar diverse ideeën, initiatieven en projecten van ouders/verzorgers, leraren en kinderen. Zowel kinderen, leerkrachten als ouders / verzorgers kunnen en mogen wensen insturen en dat gebeurt regelmatig.

De vriendenKRING kon met de bijdrage de volgende zaken financieren: 
-Boekenkasthoezen voor de Willibrord-locatie (2015) 
-Geluidsinstallatie podium Rembrandtlocatie (2015)
-Veiligheidshesjes (met vriendenKRING-logo) (2015)
-Geluidsinstallatie voor beide scholen (2014) 
-Brandwerende gordijnen voor de Willibrord-locatie (2012) 
-Sporttenues t.b.v. de gehele school (2010 en 2012) 
-Verkleedkisten voor de Rembrandt-locatie (2012)  
-Schminktafel Rembrandt-locatie (2011) 
-Verduisteringsgordijnen Willibrord-locatie (2010) 
 
Ieder jaar doen we een beroep op ouders / verzorgers voor een vrijwillige donatie aan de vriendenKRING. U kunt uw bijdrage overmaken naar:  
NL47 INGB 0009 4328 12
t.n.v. Stichting vriendenKRING te Oegstgeest

Elke bijdrage is meer dan welkom en wordt goed besteed. 
 
Graag attenderen we u erop dat de vriendenKRING de ANBI-status heeft, waardoor uw gift mogelijk aftrekbaar is van de belasting. Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite diverse gegevens publiceren. Die gegevens kunt u hier downloaden. 
   
John Scholten 
Jo Ottenheim 
 
Secretariaat: p/a Regentesselaan 49, 2341 KN Oegstgeest, 
e-mail: jotten@tiscali.nl  
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer: 28094803