Aanmelden van uw kind

Eerste contact met de Kring

Wij vinden persoonlijk contact belangrijk en geven u graag de informatie die u wilt. Daarom zijn wij er om al uw vragen te beantwoorden. U kunt hiervoor terecht bij Jeannette Juffermans. Zij is te bereiken op di, do en vr op 071-5177211 of via e-mail administratie@jenaplandekring.nl

Rondleiding

Ook kunt u een afspraak maken voor een rondleiding met de directeuren van de locaties. 
directeur locatie Willibrord,  Monique Piso 071-5173312
directeur locatie Rembrand, Esther van der Linden 071-5177211

Aanmelden

Wanneer u na een rondleiding kiest voor De Kring, kunt u uw kind aanmelden via het aanmeldingsformulier. Wanneer het aanmeldingsformulier in zijn geheel is ingevuld en de benodigde kopieën zijn toegevoegd, kunt u deze inleveren bij of opsturen naar het administratieadres:
Jenaplanschool de Kring, Rembrandt van Rijnlaan 26, 2343 SR Oegstgeest.
Dit kan ook per mail: administratie@jenaplandekring.nl

U kunt op het formulier uw voorkeur voor een van de locaties aangeven. Daar houden we zoveel mogelijk rekening mee. Zodra wij het formulier hebben ontvangen, ontvangt u binnen twee weken een bevestiging van aanmelding. Hierop staat vermeld:
- de datum van aanmelding,
- de mogelijkheid van plaatsing op de locatie van uw voorkeur,
- wel of niet geplaatst op een voorlopige wachtlijst.
Voor informatie over plaatsing of over de wachtlijst kunt u telefonisch terecht op 071-5177211 bij Jeannette Juffermans of bij de locatiedirecteur.

Geef uw zoon of dochter s.v.p. tijdig op, bij voorkeur voordat uw kind twee jaar wordt.

Contactmomenten vanuit school

U ontvangt een bevestiging van de aanmelding.
Wij nemen telefonisch contact met u op in het jaar voorafgaand aan plaatsing op onze school om zeker te weten of de plaatsing definitief is. U heeft dan ook de gelegenheid om vragen te stellen.
Een aantal maanden voordat uw kind vier jaar wordt ontvangt u een intakeformulier met het verzoek dit in te vullen en retour te sturen.
Twee maanden voordat uw kind 4 wordt ontvangt u een intakeformulier met het verzoek dit zo volledig mogelijk in te vullen. 
Ongeveer zes weken voordat uw kind 4 jaar wordt een kaartje met een uitnodiging om kennis te maken met de stamgroepleider. Ook uw kind is hierbij welkom. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt over het wennen dat drie tot vijf keer kan plaatsvinden in de weken voorafgaand aan het moment dat uw zoon of dochter vier jaar wordt. Ook worden er afspraken gemaakt betreffende het wennen, pauzehapjes en andere zaken. 
In de eerste weken dat uw kind op school zit wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Het formulier wordt dan met u doorgenomen en eventuele vragen beantwoord. In de laatste schoolmaand van het jaar en in december adviseren wij om uw kind niet te laten wennen. Dit i.v.m. de drukte rond sinterklaas en kerst en de feestweek aan het eind van het schooljaar.

Indien uw adres is gewijzigd, geeft u dit dan aan ons door.

Open dagen

Begin maart en in oktober worden jaarlijks een open dag georganiseerd. Hierover berichten we op onze site en via de plaatselijke krant.

Wat te doen bij een wachtlijstplaatsing?

Stel dat u een wachtlijstplaatsing heeft voor uw voorkeurs locaties kan het best zijn dat er nog plaats is op de andere locatie. Wij adviseren dan om in elk geval die plek te accepteren. Als er voor de vierde verjaardag alsnog ruimte ontstaat op de andere locatie, kunnen wij uw voorkeur honoreren. Komt er geen plek vrij, dan gaan we er vanuit dat u de plaats op de andere locatie accepteert. Uw voorkeur voor de andere locatie vervalt op het moment dat uw kind deel uitmaakt van de andere locatie.

Staat u op de wachtlijst en er is geen plaats op beide locaties, dan kunt u met ons overleggen of er kans bestaat op een plaats. Wij adviseren u zich dan ook op een andere school in te schrijven.